CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DCONS

Nhà máy sợi màu Brotex

brotex
 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brotex - Trung Quốc
971 views